tulisanhati

Wednesday, 21 September 2011

KISAH " ADA YANG LEBIH JAHAT"

Seorang wanita dari kaum Bani Israel datang kepada Nabi Musa a.s. dan berkata:
"Ya Rasul Allah! Sesungguhnya aku telah melakukan suatu dosa besar, tetapi aku telah bertaubat kepada Allah. Maka doakanlah bagiku semoga Allah s.w.t. mengempuni dosaku dan menerima taubatku!

Lalu nabi Musa a.s pun bertanya kepda wanita itu:" Apakah dosa yang telah engkau lakukan itu?"

Jawab wanita itu:"Ya Rasul Allah sesungguhnya aku telah berzina, kemudian aku melahiran anak yang telah aku bunuh anak itu."

Maka Nabi Musa a.s. lalu murka, seraya mengatakan kepada wanita itu: "Pergi engkau dari diri sekarang juga, hai wanita yang berdosa dan penzina! Moga - moga Allah tidak menurungkan api dari langit yang akan membakar kamu semua, disebabkan oleh kelakuanmu yang keji itu."Maka pergilah wanita itu dari penghadapan Nabi Musa a.s dalam keadaan sedih hati. Ketika itu datang malaikat Jibrail a.s. turun membawa wahyu, sambil mengatakan kepada Nabi Musa a.s. "Hai Musa, Allah s.w.t. menyuruhku menyampaikan firman-Nya kepadamu: " Mengapakan engkau menghalau wanita yang bertaubat itu, hai Musa! bukankah engkau masih boleh dapati orang yang lebih jahat lagi daripada wanita itu di muka bumi ini?"

Nabi Musa a.s. terpegun sebentar lalu bertanya Jibrail a.s. :"Siapa pula orang yang lebih jahat daripada wanita itu?"

Jibrail a.s. menjawab: "Dia itulah yang meninggalkan solat dengan sengaja."

No comments:

Post a Comment