tulisanhati

Saturday, 14 May 2011

BICARA WAHYU

"Turunlah kamu berdua dari Syurga itu, bersama - sama dalam keadaaan setengah kamu menjadi musuh bagi sesetengahnya yang lain; kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dari- Ku, maka sesiapa yang mengikut petunjuk - Ku itu nescaya ia tidak akan sesat dan ia pula tidak akan menderita azab sengsara.;
"Dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan pertunjuk - Ku, maka sesungguhnyaadalah baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ia berkata: 'Wahai Tuhanku, mengapa Engkau himpunkan daku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu melihat?' Allah berfirman: ' demikian keadaannya! Telah datang ayat - ayat keterangan kami kepadamu, lalu engkau melupakan serta meninggalkannya, dan demikianlah engkau pada hari ini dilupakan serta ditinggalkan."

Firman Allah Dalam Surah Taha 123 - 126

No comments:

Post a Comment