tulisanhati

Monday, 11 April 2011

BICARA WAHYU

Apakah mereka menyangka bahawa kami telah memberikan kepada mereka kekayaan dan anak - nak. Padahal, kami ingin menyegerakan memberi kebaikan untuk mereka, tetapi mereka tidak mahu mengerti.

(Masuk surah Al - Mukmin 23: 25-56)

No comments:

Post a Comment