tulisanhati

Tuesday, 19 April 2011

BICARA WAHYU

"Dan janganlah kamu menjadi seperti perempuan yang telah , merombak satu persatu benda dipintalnya, sesudah ia selesai memintalnya dengan kuat dan teguh, dengan kamu menjadikan sumpah kamu sebagai tipu daya (untuk mencabuli perjanjian yang telah di menteraikan) sesama kamu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih ramai saripada golongan lain. Sesungguhnya Allah hanya mahu menguji kamu dengan yang demikian itu, dan dia sudah tentu akan menerangkan kepada kamu, pada hari kiamat apa yang kamu berselisihan padanya."


( Surah al - nah / 16 : 92)

No comments:

Post a Comment